header_top

Arkiv 2016 - Tidligere Nyheder - Vest Sen/Vet

Udskriv

Regionsgolf Vest - Senior/Veteran
 

Afslutning på indledende runde - klargøring til slutspil

Vi nærmer os nu afslutningen af puljespillet og i turneringsledelsen har vi oplevet, at forløbet har været fint og uden nævneværdige problemer.
 
Desværre har der i år været en hel del hold, der har trukket sig. Det er rigtig ærgerligt for de øvrige hold i de pågældende puljer, som får færre kampe. Det er naturligvis også ærgerligt for turneringsledelsen da trukne hold giver en del ekstra administrativt arbejde. Der er et forbedringspunkt til 2017 hvor der vil komme en opfordring til klubberne til 2017 sæsonen om at have større sikkerhed for at der både er spillere og holdkaptajner til de tilmeldte hold.
 
Spilleplanen til slutspils kampene er på hjemmesiden, og vi er i fuld gang med at finde baner til de mange kampe. Vi håber på at møde velvilje hos klubberne når vi kontakter dem.  Vi forventer at kunne lægge info om baner ind inden for de kommende uger. 
 
Kampene skal spilles på datoerne og tidspunkterne der er lagt ind i spilleplanen. Skulle der være behov for et andet spilletidspunkt end det fastlagte, kan dette undtagelsesvis accepteres, forudsat at de involverede hold bliver enige om et tidspunkt samt selv laver ny aftale med den pågældende bane og meddeler det til turneringsledelsen. Kampen skal være gennemført og resultatet indtastet senest søndag aften kl. 21.00 i den berammede spilleuge.
 
Husk at det er det hold, der står først på planen, der har ”hjemmeklub status” dvs. har ansvar for aftale om forplejning, indtastning af resultat m.m.
 
I forbindelse med slutspillet som inden længe står for døren gælder:
Ingen spiller, der har deltaget på divisionshold, kan deltage i slutspillet, og ingen spiller der har spillet på et højere rangerende hold kan deltage på et lavere rangerende hold i slutspilkampene. Et seniorhold i alle rækker regnes for et højere rangerende hold end et veteranhold i alle rækker.
For både seniorer og veteraner gælder det, at ingen må spille på flere hold i slutspilkampe
 
Turneringsledelsen ønsker alle nogle spændende slutspilskampe og vi glæder os til at se alle vinderne til Regionsfinalen i Holmsland Klit den 8. og 9. september (se hjemmesiden).
 
Alle ønskes en fortsat god golfsæson.
 
Med venlig hilsen
Turneringsledelsen
16.6.16


Kampkort - nyt, nyt...

 
1 - Kampkortet er omredigeret og fremstår i et helt andet layout - formatet er Excel således det kan udfyldes elektronisk
     Det nye kampkort er indrettet således det bliver en handy A5 størrelse, når det foldes en gang
 
2 - Fremover vil kampkortet kun findes under menu "Administration", sammen med øvrige lister


Turneringsledelsen
01:05:2016


Afstandsmålere

Vær opmærksom på at reglerne vedrørende brug af afstandsmålere er omformuleret i turneringsbetingelserne for året 2016!

Ny formulering:

Afstandsmålere I denne turnering må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler.
Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel eller vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.
Straf for overtrædelse af Regel 14-3: Hulspil - tab af hul. For efterfølgende overtrædelse - Diskvalifikation.

Turneringsledelsen
14.04.16


Aftale spilletider

Turneringsledelsen konstaterer, at der i stigende omfang optræder konflikter ved fastlæggelse af spilletidspunkter i veteranturneringen. Mange ønsker at spille kampene med start om formiddagen. Dette har måske været velfungerende i en del år, men nye aldersgrænser, som giver både damer og herre adgang til veteranholdene ved 60 år, og en almindelig udvikling, hvor stadig flere er arbejdsaktive langt op i 60’erne, gør det i stigende grad uhensigtsmæssigt.
 Turneringsledelsen skal henstille til, at der klubberne imellem findes spilletidspunkter, hvor også arbejdsaktive har mulighed for at deltage. Dette betyder, at der kun bør spilles inden for normal arbejdstid, når begge deltagende klubber kan acceptere dette.
Obs!
Vær opmærksom på at det er lige nu, at vi gerne vil have ALLE spilletider på spilleplanen!
 
Turneringsledelsen
7. marts 2016 


Spilleplan 2016

Nytåret 2015/16 er passeret og endnu et spændende Regionsgolf år står for døren.
 
Vi kan med glæde konstatere at vi igen i år sætter rekord med antal tilmeldte hold. Det glæder os rigtig meget men giver samtidig en udfordring med hensyn til spilleplanen. Det øgede antal kampe der skal spilles såvel i indledende som i slutspillet kræver stor velvilje fra klubberne med hensyn til at lægge bane til.

Det var med spænding vi afventede tilmeldingerne i den nye Super Veteran række. Antal tilmeldinger oversteg langt vore forventninger samtidig med at det ikke ”kostede” i de andre rækker. I denne nye række spilles der i 2016 om oprykning til Super Veteran Division under DGU i 2017.

Spilleplanen for 2016 er på plads og tilgængelig på hjemmesiden. Det har været en stor opgave at få planen til at gå op og det kan desværre ikke undgås, at der kan blive tale om længere køreafstand for nogle hold.

Vi opfordrer klubberne og koordinatorerne til hurtigst at få indsat information om holdkaptajner, således arbejdet med at aftale spilledatoer kan komme i gang.

Vær opmærksom på de ændrede aldersgrænser i senior- og veteranrækkerne – info kan findes i turneringsbetingelserne.
Der er kommet nye golfregler til 2016. Nogle mere væsentlige end andre. Følg med på hjemmesiden, hvor der løbende vil blive orienteret om disse nye regler.

På Senior/Veteran hjemmesiden kan der under ADMINISTRATION findes en beskrivelse af ”Holdkaptajnens opgaver”, som især vil være en hjælp til nye holdkaptajner. Under TURNERINGEN findes dels turneringsbetingelserne, dels kampkortet.

Turneringsledelsen ønsker alle, såvel klubber, holdkaptajner som spillere en god og spændende 2016 sæson, en sæson som sluttes af med Landsmesterskab i alle senior/veteran rækker i Værløse i september.

Turneringsledelsen
16.1.2016Spilleplanen er klar

Spilleplanen for 2016 er nu lagt ind på hjemmesiden og er tilgængelig.
 
Det er relevant at få oprettet og godkendt holdkaptajnerne snarest muligt. Vær opmærksom på, at kontaktpersonen på de tilmeldte hold er klubkoordinatoren, indtil en holdkaptajn er blevet oprettet.
Det er klubkoordinatorens opgave og ansvar at godkende holdkaptajner.
 
Hvad angår tidsfrist for indtastning af kampdato - se punktet "spilletidspunkt" under "Turneringen/Turneringsbetingelser" på hjemmesiden.
 
Hvis du har spørgsmål til turneringsplanen bedes du kontakte turneringsleder Peter Thingholm eller formand Knud Højaard. 
 
Vi ser frem til et godt samarbejde i den nye golfsæson og ønsker alle en rigtig god sæson
 
Turneringsledelsen
10.1.2016


Turnering 2016 - tilmeldinger

Tilmelding til Regionsgolf 2016 er slut og vi kan glæde os over en ny rekord - 335 tilmeldte hold
 
Vi glæder os også over, at der har været stor interesse for og opbakning til den nyoprettede Super Veteran række. Der var sat et minimum på 8 tilmeldte hold som forudsætning for at rækken kunne gennemføres. Men hele 29 hold har tilmeldt sig. Så ingen tvivl, Super Veteran rækken er kommet for at blive. Og glædeligt også at køreafstanden for holdene bliver overkommelig på grund af den fine geografiske fordeling i hele Jylland/Fyn af de tilmeldte hold.
 
DGU følger op med oprettelse af en Super Veteran division fra 2017 og det betyder, som det blev oplyst ved introduktionen, at de 4 bedst placerede hold i 2016 fra både Øst og Vest rykker op i DGUs Super Veteran division efter 2016 sæsonen. En ikke uvæsentlig beslutning er taget vedr. DGUs Veteran division, nemlig at der ikke skal spilles i weekender, men holdene kan indbyrdes aftale spilletidspunkt indenfor en given periode.
 
Vi forventer at have en spilleplan klar medio januar 2016
 
Vi ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår
 
Turneringsledelsen
Regionsgolf Vest - Senior/Veteran


Regionsfinale og Landsfinale 2016

Finalerne afvikles som følger:

Spilledatoer i 2016 er:
 
Indledende kampe Uge 19, 20, 21, 22, 23, 24
Slutspilskampe Uge 31, 32, 33, 35
Regionsfinale:
Holmsland Klit Golfklub
9. og 10. september
Landsfinale:
Værløse Golfklub
23. og 24. september
 


Turneringsledelsen
28. november 2015


Bemærk!

SÆSON 2016 - indbetalinger

Vi har fået nyt bankkontonummer som er:                 Reg.nr. 1682 - Kontonr. 322 679 2006

Det nye nummer bedes benyttet ved fremtidige indbetalinger!

Turneringsledelsen
24. november 2015


SÆSON 2016 - mere information

Vi er klar til jeres tilmeldinger til sæson 2016 – tilmeldingsblanketten findes under menuen ”Turneringen”.

Tilmeldingsblanketten kan kun udfyldes elektronisk - og vær opmærksom på nedenstående informationer til det nye tilmeldingsskema!

 
 
 
Når du åbner tilmeldingslisten under ”Turneringen” vil et skema lignende det til venstre blive vist, dog kun med de rækker som din klub har mulighed for at deltage i.
 
Se links til lister på hjemmesiden under ”Sidste nyt”!
 
Obs!
Hvis du KUN markere i Senior C eller i Veteran C rækkerne, når din klub har hold som er kvalificeret til højere rangerende rækker, bliver der IKKE tilmeldt hold.

Turneringsledelsen
01. november 2015


SÆSON 2016

Der er nu åbnet for tilmeldingerne til sæson 2016 – tilmeldingsblanketten findes under menuen ”Turneringen”.

Tilmeldingsblanketten kan kun udfyldes elektronisk!
 
 
 
 
Når du åbner tilmeldingslisten under ”Turneringen” vil et skema lignende det til venstre blive vist, dog kun med de rækker som din klub har mulighed for at deltage i.
 
Tilmeldings- og betalingsfristen er 1. december 2015

På tilmeldingsblanketten skal klubberne registrere klubkoordinatoren, der i samspil med klubbernes holdkaptajner for de enkelte hold, får overdraget klubbens ansvar i forhold til Regionsgolf Vest Senior & Veteran turneringen med hensyn til matchernes afvikling og resultatindberetning.

Vedr. turneringsbetingelserne 2016 – læs disse grundigt. Der er foretaget flere ændringer ligesom der er tilføjet et Appendix vedr. den nye Veteran Super række.
Den gældende version for 2016 findes under menuen ”Turneringen”

Kampprogrammet forventes at være på hjemmesiden senest 15. januar 2016. Der sendes en mail til alle klubkoordinatorer, når kampprogrammet offentliggøres.


Spilledatoer for 2016 er:
Indledende kampe Uge 19, 20, 21, 22, 23, 24
Slutspilskampe Uge 31, 32, 33, 35
Regionsfinaler Info følger
Landsfinaler Info følger


Under menuen ”Administration” kan forskellige dokumenter udskrives: 
- Holdtilmeldingsblanketter til brug på klubbernes opslagstavler
- Brugermanualer til både klubkoordinator og holdkaptajner
- Formular til "Tilladelse til at anvende Golfcar" (Buggy)
 
Under menuen "Turneringen" kan der udskrives:
- Kampkort

Klubberne opfordres til at etablere et link fra klubbens hjemmeside til http://west.regionsgolf-danmark.dk, således at alle interesserede kan følge med i turneringens udvikling.
NB: Se liste over op-/nedrykkere efter 2015 sæsonen 
Hvis du er i tvivl om hvilke hold du kan tilmelde turneringen i 2016 – se Link senior rækkerne og Link veteran rækkerne

Turneringsledelsen
22.oktober 2015
Super Veteran række 2016

Der vil fra 2016 blive oprettet en Super Veteran række, hvis interessen er tilstrækkelig stor - se nærmere info her link
Samme information er sendt til alle klubkoordinatorer

Med venlig hilsen

Turneringsledelsen
17. oktober 2015
 
Årsmødet 2015
lørdag, den 10. oktober 2015
i Breinholtgaard
 

Se menupunkt Organisation og Årsmøde referat
Herunder kan du finde dagsorden og referat med link til, "Formandens beretning", "Regnskab/Budget" og "Op-/nedrykningslister".
Der er også link til "Hensigtserklæringen", som vedrører tankerne om en sammenlægning af de 2 vest organisationer - ABCD og Senior/Veteran.

 
OBS!

Vi er ved at gøre klar til sæson 2016!
 
Ultimo oktober åbner vi for tilmelding til sæson 2016. Fra dette tidspunkt - datoen oplyses senere, vil "Tilmeldsblanketten" og "Turneringsbestemmelserne" være klar under menu "Turneringen".

Fra samme tidspunkt vil alt vedrørende sæson 2015, være tilgængelig under menu "Info" /" Arkiv"

Turneringsledelsen
17. oktober 2015


 
Årsmødet 2015 afholdes i Breinholtgaard Golfklub
Lørdag den 10. oktober 2015
 

Under menupunkt "Organisation / Tilmelding til årsmøde" findes invitation og på invitationen er der et link til tilmeldingsformular til årsmøde 2015

Mvh
Turneringsledelsen
27.8.15
 


Landsfinalerne afviklet på Vejle Golf Clubs anlæg fredag den 18./lørdag den 19. september

Dejligt vejr er en god medspiller når der skal spilles golf. Og igen var vi heldige med dejligt solskinsvejr til begge finaledage. Desværre var der kommet meget regn i den seneste tid og det havde betydet, at Vejle Golf Club måtte lukke deres 9 skovhuller. Lidt ærgerligt når der nu kom gæster fra hele Danmark.
Der var trængsel på banen, men det lykkedes at få det lagte tidsskema til at gå nogenlunde op. Bortset fra at banen var tung nogle steder stod den flot i det dejlige efterårsvejr.
Der blev spillet nogle lige finaler – en enkelt måtte afgøres på fintælling af ”ups”
Tak til alle deltagere for at komme med godt humør og være med til at sætte et glad præg på finaledagene.
Vi ønsker landsmestrene 2015 til lykke med resultatet

Vinderne blev:
Række Region VEST Region ØST Resultat
VE rækken Varde Nexø 7-4
VA rækken Nordvestjysk Roskilde 5-6
VB rækken Randers Hedeland 6-5
VC rækken Frederikshavn Søllerød 9-2
SA rækken Lemvig Furesø 7-4
SB rækken Odense Skovbo 7-4
SC rækken Skive Ledreborg 5½-5½ (6-8 ups)

Billeder af vindere og runner-ups kan ses under fanebladet GALLERI – ligesom der også er stemningsbilleder fra dagene.

Tak for sæsonen. Vi ser frem til at se jer i sæson 2016.
 
Mvh
Turneringsledelsen
22.9.15
Regionsfinaler afviklet i Brønderslev lørdag den 12. september

Regionsfinalerne blev afviklet på Brønderslev Golf Klubs bane lørdag den 12. september i det skønneste sensommervejr - i perioder dog med nogen blæst.
Banen var i flot stand, og der blev kæmpet bravt i de 7 rækker
Vi ønsker vinderne til lykke med resultatet.

Billeder af vinderne, runner ups og nogle stemningsbilleder, kan ses under fanebladet GALLERI

Vindere har kvalificeret sig til landsfinalerne som bliver afviklet i den kommende weekend i Vejle Golf Club.
Progammet kan ses under fanebladet LANDSFINALE.

Vi takker alle deltagere for dejligt humør. Tak også til Brønderslev Golf Klub for at lægge bane til, for god behandling og for servering af dejlig mad.

Held og lykke i Vejle i den kommende weekend.

Turneringsledelsen
13.9.15Regionsfinaler

Alle slutspilskampe er nu færdigspillet og vi ønsker de vindende hold til lykke med kvalifikationen til regionsfinalen i Brønderslev Golfklub den  12. september 2015.
 
Programmet for dagen er som følger: 

 
 
Hold
Mødetid (senest) 1. starttid
Løbende start
Spisning / Præmieoverrækkelse
Veteran C Kl. 8.15 Kl. 9.00 Kl. 14.30 / Kl. 13.30
Veteran B Kl. 8.15 Kl. 9.00 Kl. 14.30 / Kl. 13.30
Veteran A Kl. 9.00 Kl. 9.50 Kl. 14.30 / Kl. 15.00
Veteran Elite Kl. 9.00 Kl. 9.50 Kl. 14.30 / Kl. 15.00
Senior C Kl. 11.30 Kl. 12.30 Kl. 18.00 / Kl. 17.15
Senior B Kl. 11.30 Kl. 12.30 Kl. 18.00 / Kl. 17.15
Senior A Kl. 12.15 Kl. 13.20 Kl. 18.00 / Kl. 18.30

Der er bestilt mad til alle spillere som deltager i regionsfinalerne.
Maden betales af Regionsgolf Vest - Senior/Veteran.

 
Turneringsledelsen

1. september 2015


Sponsorsituationen og Hjemmesiden

Efter 3 år som hovedsponsor, valgte GolfExperten at sige stop ved kontraktens udløb den 31. december 2014.
Men heldigvis kan vi samtidig meddele, at vi har indgået en ny aftale. Den nye aftale om fremtidigt samarbejde mellem Regionsgolf Danmark og GolfExperten indeholder primært delsponsering af præmier til regions- og landsfinalerne.

Frontpage på vor hjemmeside Regionsgolf Danmarks er blevet redesignet. Og årsagen til denne forandring er primært at der skal være mere liv/aktivitet på siden, således den kan være attraktiv/spændende for kommende sponsorer og annoncører.

Turneringsledelsen er fortsat meget aktiv for at finde flere sponsorer.
Kontakt gerne vores repræsentant i sponsorudvalget Knud Højgård på tlf. +45 2986 7101


Spilleplanen er klar

Spilleplanen for 2015 er nu lagt ind på hjemmesiden og er tilgængelig.
 
Det er relevant at få oprettet og godkendt holdkaptajnerne snarest muligt. Vær opmærksom på, at kontaktpersonen på de tilmeldte hold er klubkoordinatoren, indtil en holdkaptajn er blevet oprettet.
Det er klubkoordinatorens opgave og ansvar at godkende holdkaptajner.
 
Hvad angår tidsfrist for indtastning af kampdato - se punktet "spilletidspunkt" under "Turneringen/Turneringsbetingelser" på hjemmesiden.
 
Hvis du har spørgsmål til turneringsplanen bedes du kontakte turneringslederne Bente Jensen golf@merkurvej27.dk eller Peter Thingholm pt@lervad.com
 
Vi ser frem til et godt samarbejde i den nye golfsæson og ønsker alle en rigtig god sæson
 
Turneringsledelsen
22.1.2015Spilleplanen er forsinket

Desværre er spilleplanen for sæsonen 2015 blevet forsinket!
 
Det betyder at koordinatorer ikke er "godkendt" og som følge heraf ikke kan logge in.
Forsinkelsen skyldes en fejl i programmet som vi anvender til opgaven.
 
Vi forventer at alt er klar i løbet af 8 - 10 dage.
 
Mvh
Turneringsledelsen
14.1.2015


Kære koordinatorer

Glædelig jul og godt nytår
 
Her på falderebet til et nyt år vil vi i Turneringsledelsen gerne sige tak til alle - spillere, klubkoordinatorer, deltagende klubber - ja alle der på den ene eller anden måde i årets løb har været i berøring med Danmarks største golfturnering for klubgolfere.
Sponsor situationen er desværre uafklaret pt. Der arbejdes ihærdigt på at finde en eller flere sponsorer, men det er en stor udfordring. Der vil ske forandringer på hjemmesiden i den kommende tid, idet vi arbejder på at gøre hjemmesiden mere aktiv og spændende og dermed mere attraktiv for eventuelle sponsorer.
Planlægningen af den kommende sæson er i fuld gang. Tilmeldingerne til sæson 2015 er løbet ind, og igen med en positiv udvikling, idet der er sat ny rekord med i alt 304 hold i Senior/Veteran Vest. Vi glæder os over fremgangen, men succes’en vil klart kræve en kæmpe indsats af vore 2 turneringsledere Bente og Peter, dels i planlægning, men ikke mindst når der til sin tid skal findes baner til endnu flere slutspilskampe.
Spilleplanen for sæson 2015 forventes at være på hjemmesiden medio januar.
Vi vil her opfordre alle koordinatorer og ikke mindst alle holdkaptajner til nøje at sætte sig ind i turneringsbetingelserne (incl. de små ændringer der er lavet), især med henblik på at undgå unødvendige og ærgerlige situationer med ulovlige spillere i den kommende sæson.
Til slut ønsker vi alle en Glædelig Jul og et Godt nytår. På gensyn til en ny sæson i 2015

På turneringsledelsens vegne
Knud Højgaard


Turneringsbestemmelser 2015

Turneringsbestemmelserne for 2015 er nu på plads og ligger under menupunktet Turneringen

De væsentligste ændringer er:

 
 • Under punktet Spilletidspunkt
 • Der er ændring til flere datoer / deadlines

Under punktet Turneringens gennemførelse
Konsekvens ved anvendelse af ulovlig spiller er ændret

Der er desuden gennemført mindre ændringer i formuleringer


Turneringsledelsen
27.11.2014

 
SÆSON 2015
                                             
Der er nu åbnet for tilmeldingerne til sæson 2015 og tilmeldingsblanketten findes under menuen ”Turneringen”.
 
Tilmeldingsblanketten kan kun udfyldes elektronisk.
 
Tilmeldings- og betalingsfristen er 1. december 2014
 
På tilmeldingsblanketten skal klubberne registrere klubkoordinatoren, der i samspil med klubbernes holdkaptajner for de enkelte hold, får overdraget klubbens ansvar i forhold til Regionsgolf Vest Senior & Veteran turneringen med hensyn til matchernes afvikling og resultatindberetning.
 
Vedr. turneringsbetingelserne vil der ske mindre ændringer til 2015. Herom følger nærmere snarest muligt.
 
Kampprogrammet forventes at være på hjemmesiden senest 15. januar 2015. Der sendes en mail til alle klubkoordinatorer, når kampprogrammet offentliggøres.
 
Spilledatoer for 2015 er følgende:
Indledende kampe:        Uge 19, 21, 22, 23, 24, 25
Slutspilskampe:             Uge 31, 32, 33, 35
Regionsfinaler:              12. september 2015 i Brønderslev Golfklub
Landsfinaler:                 18.-19. september 2015 i Vejle Golf Club
  
Under menuen ”Administration” kan forskellige dokumenter udskrives: 
 •    - Holdtilmeldingsblanketter til brug på klubbernes opslagstavler
 •    - Brugermanualer til både klubkoordinator og holdkaptajner
 •    - Formular til "Tilladelse til at anvende Golfcar" (Buggy)
 • Under "Turneringen" kan der udskrives:
 • - Kampkort
 •  
 • Klubberne opfordres til at etablere et link fra klubbens hjemmeside til http://west.regionsgolf-danmark.dk, således at alle interesserede kan følge med i turneringens udvikling.

  NB: Se liste over op-/nedrykkere efter 2014 sæsonen Link 
  Hvis du er i tvivl om hvilke hold du kan tilmelde turneringen i 2015, i senior rækkerne - se Link,  i veteran rækkerne - se Link
   
  Turneringsledelsen
  24.10.2014


   


 

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.