header_top

Arkiv 2016 - Årsmøde 2016 - Vest Sen/Vet

Udskriv

ÅRSMØDER 2016

SØNDAG DEN 9. OKTOBER 2016
i Ikast Golf Klub
Deltagere: Max 2 personer pr. klubProgram - FÆLLES – REGIONSGOLF VEST SENIOR/VETERAN og ABCD

Kl. 08.00 Indskrivning og morgenkaffe
Kl. 09.00 - 10.30 Årsmøde Regionsgolf Vest Senior/Veteran
Kl. 10.30 - 12.00 Årsmøde Regionsgolf Vest ABCD
Kl. 12.00 Frokost inkl. 1 øl/vand
Kl. 13.00 18 hullers stableford turnering og efterfølgende præmieoverrækkelse, hvor der serveres sandwich inkl. 1 øl/vand


Program - ÅRSMØDE - REGIONSGOLF VEST SENIOR/VETERAN

Kl. 09.00 – 10.30 Årsmøde Regionsgolf Vest Senior/Veteran

Turneringsledelse:

Knud Højgaard, Finn Lund og Peter Thingholm

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens årsberetning
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Fremtidigt arbejde og budget for kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til turneringsledelsen.
  På valg er: Peter Thingholm (modtager genvalg)
  Turneringsledelsen foreslår genvalg
  Turneringsledelsen ønsker at udvide gruppen til 5 personer. Følgende personer foreslås:
  Freddy Sunesen Holmsland Klit Golfklub
  Jørgen Strøm Toftlund Golf Club
 7. Valg af suppleant til turneringsledelsen
 8. Valg af revisor
  Turneringsledelsen foreslår genvalg af Kristian Gustafson, Frederikshavn Golf Klub
 9. Eventuelt


Forslag til behandling på Regionsgolf Vest Senior/Veteran årsmødet skal være turneringsledelsen i hænde senest den 15. september 2016.

Med venlig hilsen
Regionsgolf Vest Senior/Veteran
Knud Højgård - formand

Der er fælles tilmelding til årsmøderne i vest, og i 2016 er det Regionsgolf Vest Senior/Veteran, der administrerer tilmeldingerne.

Ønsker man at deltage i 18 hullers golfturnering, som Ikast Golf Klub velvilligt stiller bane til rådighed for, bedes DGU nr. noteres på formularen.

Deltagergebyr for frokost, årsmøderne og golf er kr. 425,- pr. person.
Betaling bedes overført til konto: 1682 322 679 2006 mærket ”Årsmøde+Klubnavn”.
Tilmeldings-/betalingsfrist 25. september 2016.
Tilmelding til årsmødet - max. 2 personer pr. klub


Klub:
Email til kvittering:
Navn deltager 1: DGUnr: Hcp:
Repræsenterer : 
Navn deltager 2: DGUnr: Hcp:
Repræsenterer : Hvis der er problemer med udfyldelse/indsendelse af formularen kontakt: Finn Lund - webmaster

Mailadresse: finnlungolf@gmail.com ( klik på mailadressen)
 

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.